['tactus] Young Composers' Forum

Call for scores

Timeline

Submission period

Thu Jan 24 at 10:41 AM UTC

End of submission period

Tue Apr 23 at 3 PM UTC

Results date

Wed May 29 at 3 PM UTC

 

(NL version below)

Composers 35 years and younger of all nationalities are invited to apply for one or both sessions submitting works as indicated in the application requirements found below.

Jury: Jean-Paul Dessy, Jeroen D'hoe, Kimmo Hakola, Claude Ledoux, Ann McKay, Benoît Mernier, Annelies Van Parys & others to be confirmed

Applications must be submitted exclusively online via the ULYSSES Platform

You will be asked to submit scores and audio files. Handwritten scores will not be accepted.

The application deadline is April 23rd, 2019.

The first session, held in Brussels, Belgium from November 25th to 27th, 2019, and with the collaboration of the Brussels Philharmonic, will feature writing for orchestra. Candidates are asked to submit a piece or part of a piece (movement) for symphony orchestra approximately 10 minutes in duration.

Orchestral accompaniment cannot exceed the following instrumentation:
Woodwinds in groups of 3: 3 flutes [including piccolo] - 3 oboes [including English horn] - 3 clarinets [including bass clarinet or soprano clarinet] - 3 bassoons [including contrabassoon]
Brass: 4 horns - 3 trumpets - 3 trombones – 1 tuba
Percussion: 3 players [1 timpanist and 2 percussionists]
Harp: 1 player
Strings: 14 – 12 – 9 – 8 – 6
Piano

The second session, held in Mons, Belgium from November 28th to 30th, 2019 and with the collaboration of the ensemble Musiques Nouvelles, will feature writing for chamber ensemble. Candidates are asked to submit a piece for chamber ensemble approximately 10 minutes in duration. Applicants are encouraged to submit a work using all the available instrumentation.

Instrumentation for the chamber ensemble work should not exceed the following (9 musicians):
1 flute (including piccolo, alto flute and bass flute) - 1 clarinet (including bass clarinet and contrabass clarinet) – 1 trombone – 1 guitar (including electric guitar) – percussion* – 1 piano – 1 violin – 1 viola – 1 cello.

* Accepted percussion instruments:
- 1 * timpani 20 inches
- 1 * timpani 26 inches
- 1 * timpani 29 inches
- 1 * timpani 32 inches
- 1 * concert bass drum
- 1 * tubulars bells
- 1 * concert tam tam
- 1 * gong tuned . C .
- 1 * gong tuned . B .
- 1 * marimba
- 1 * vibraphone
- 3 * conga
- 3 * bongo paired 7 inches . and 8 inches 5/8
- 1 * complete drum set with 2 snares
- 1 * glockenspiel
- 1 * octave of crotales C6 – C7
- 1 * xylophone
- 2 * bar chimes
- 5 * cow bell
- a set of suspended cymbalsNL version

Componisten van hoogstens 35 jaar oud en van om het even welke nationaliteit worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een van beide of beide sessies door een werk in te dienen dat voldoet aan de hieronder opgesomde vereisten.

Kandidaturen kunnen enkel online ingediend worden via het ULYSSES Platform
Daarbij wordt u gevraagd zowel partituren als audiofiles in te dienen. Handgeschreven partituren worden niet aanvaard.

De uiterste datum voor kandidaatstellingen is 23 april 2019.

 De eerste sessie, die van 25 tot 27 november 2019 plaatsvindt in Brussel (België) met medewerking van het Brussels Philharmonic, betreft het componeren voor orkest. Kandidaten worden verzocht een werk of een deel van een werk (beweging) voor symfonisch orkest in te dienen met een duur van ongeveer tien minuten.

De orkestbegeleiding mag geen beroep doen op andere instrumenten dan de hieronder opgesomde:
houtblazers in groepen van 3: 3 fluiten (inclusief piccolo) - 3 hobo's [inclusief Engelse hoorn) - 3 klarinetten (inclusief bas- of sopraanklarinet) - 3 fagotten (inclusief contrafagot)
koperblazers: 4 hoorns - 3 trompetten - 3 trombones - 1 tuba
slagwerk: 3 slagwerkers (1 paukenist en 2 percussionisten)
harp: 1 harpspeler
strijkers: 14 – 12 – 9 – 8 – 6
piano

De tweede sessie, die van 28 tot 30 november 2019 plaatsvindt in Mons (België) met medewerking van het ensemble Musiques Nouvelles, betreft het componeren voor kamermuziekensemble. Kandidaten worden verzocht een werk in te dienen voor kamermuziekensemble met een duur van ongeveer 10 minuten, en daarbij volledig gebruik te maken van de beschikbare instrumenten. 

De instrumentatie voor het kamermuziekensemble mag geen beroep doen op andere instrumenten dan de hieronder opgesomde (9 muzikanten):
1 fluit (inclusief piccolo, alt- en basfluit) - 1 klarinet (inclusief bas- en contrabasklarinet) - 1 trombone - 1 gitaar (inclusief elektrische gitaar) - slagwerk* - 1 piano - 1 viool - 1 altviool - 1 cello.
* Toegelaten slagwerk:
- 1 * pauk 20 inches
- 1 * pauk 26 inches
- 1 * pauk 29 inches
- 1 * pauk 32 inches
- 1 * concert basdrum
- 1 * tubulars bells
- 1 * concert tamtam
- 1 * gong gestemd in C
- 1 * gong gestemd in B
- 1 * marimba
- 1 * vibrafoon
- 3 * conga
- 3 * een paar bongo's van 7 inches en 8 inches 5/8
- 1 * compleet drumstel met 2 kleine troms
- 1 * glockenspiel
- 1 * een octaaf crotales C6 – C7
- 1 * xylofoon
- 2 * klankstaven
- 5 * koebellen
- een set opgehangen cimbalen


For more information: www.tactus.be  or info@tactus.be

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/tactus.be/